Prínos počítania osôb pre Váš obchod

 • Zistite počet potenciálnych zákazníkov, ktorí vstúpili do Vášho obchodu
 • Zvyšovanie výkonu firmy sledovaním konverzného pomeru (realizované nákupy/ počet návštevníkov)
 • Porovnanie výkonu jednotlivých predajní
 • Optimalizácia počtu zamestnancov
 • Meranie efektivity marketingu a reklamy
 • Jednoduchý nástroj monitoringu výkonu predajní pre manažment

Prečo je využitie infračerveného žiarenia najlepšie pre počítanie osôb

 • Žiadna otázka ochrany osobných údajov zákazníkov, keďže zariadenie nesníma obraz
 • Súlad s PCI
 • Presnosť počítania neovplyvnená úrovňou osvetlenia – funguje rovnako dobre v tme či silne osvetlenom prostredí
 • Detekcia žiarenia pohybujúceho sa objektu, bez vplyvu okolia
 • Ignorovanie tieňov a iných skreslení obrazu
 • Spotreba energie je približne 1W
 • Špina či prach na šošovkách neovplyvňujú výkon zariadenia. Nie je potrebné pravidelné čistenie
 • Veľmi nízka poruchovosť zariadení – doba bezporuchovosti približne >25 rokov
 • Vysoká presnosť počítania aj pri veľkom počte návštevníkov

Využitie

 • Rýchly a jednoduchý nástroj na sledovanie výkonu obchodu
 • Prehľadný obraz predaja vs. návštevnosť predajne
 • Pomáha optimalizovať výkonnosť firmy
 • Prináša nový uhol pohľadu na reálny predaj zákazníkom – návštevník vs. zákazník

‘’…najúspešnejšia in-store analytická spoločnosť súčasnosti.’’

ABI Research. Retail Customer Analytics: Technologies, Markets and Revenues. August, 2013

Vyše 250 000 detektorov Irisys inštalovaných po celom svete.

Kontaktujte nás

People Counting

People Counting je základom predaja. Ak neviete koľko ľudí v stúpilo do predajne nemôžete ani vedieť koľkí z nich odišli naprázdno. Konverzný pomer je kľúčovým ukazovateľom: pomer medzi počtom zákazníkov k celkovému počtu osôb, ktoré vošli do predajne.

Irisys ponúka presné a opakovateľné počítanie ľudí - kľúč k výpočtu "konverzného pomeru". Irisys People Counter Vám tiež umožňuje porovnávať výkon jednotlivých pobočiek podľa lokácie a v čase, prináša údaje o využití pracovných síl predajne, čím napomáha optimalizovať náklady a prináša manažmentu presné a relevantné dáta pre rozhodovanie.

S pomocou systému elektronickej evidencie počtu návštevníkov od Irisys budete schopní analyzovať počet potenciálnych zákazníkov, ktorí vstúpili do predajne (obchodného priestoru), konverzný pomer, počet návštevníkov pripadajúcich na jedného predavača počas predajnej doby, priemerné denné, týždenné a mesačné profily návštevnosti a mnoho ďalších informácií.

Irisys People Counter stanovuje štandard v presnom počítaní osôb: viac ako 100 000 detektorov celosvetovo.

Produkty na počítanie osôb

Irisys bol jednou z prvých spoločností, ktoré zákazníkom ponúkli počítanie osôb na báze infračervených detektorov. inPeople counting products people counting. Táto technológia je dnes základom najpresnejšieho merania v oblasti počítania osôb a Irisys detektory každodenne spočítajú desiatky miliónov návštevníkov po celom svete.

Pozrite sa na tabuľku vlastností infračervených detektorov

Zistite prečo sú IR detektory využívané najväčšími dodávateľmi na svete. Viď nižšie.

Prečo sú infračervené detektory lepšie

 • Irisys využíva na počítanie osôb špecifické výhody detektorov s termálnym snímaním People counting devices
 • Termálne snímače majú niekoľko výhod oproti inak využívanému snímaniu štandardnými kamerami, čo vedie k presnejším, uceleným a spoľahlivým výsledkom počítania
 • Tabuľka nižšie sumarizuje základné výhody termálnych detektorov oproti kamerovým systémom

Gazelle™ inteligentná analytická platforma pre profesionálne počítanie osôb

describe the image

Riešenie bežných problémov prevádzok

Systém odomyká priestor pre:

 • Optimalizáciu dennej prevádzky
 • Optimalizáciou personálu prináša vyšší stupeň spokojnosti zákazníkov
 • Zvyšuje reálny predaj produktov 

a to všetko porozumením zvyklostí a správania Vaších zákazníkov. Využiteľné pre prevádzky ako:

 • Nákupné centrá
 • Maloobchodné predajne
 • Letiská
 • Centrá zábavy a oddychu
 • Reštaurácie 

Zistite Váš konverzný pomer, porovnajte jednotlivé predajne a identifikujte svoje silné miesta. Ďalšími výhodami Gazelle inteligentnej platformy je napríklad:

 • Monitoring návštevnosti, identifikácia "silných" a "slabých" období
 • Alokácia zamestnancov
 • Meranie a optimalizácia využitia predavačov na predajni a konverzného pomeru
 • Zhodnotenie dopadu marketingových kampaní a alokácie produktov
 • Optimálne umiestnenie informácií
 • Optimálne umiestnenie informácií

Poskytuje Vám postrehy a užitočné informácie, aby sa trendy a vzťahy mohli kvantifikovať, čo Vám umožní prijímať informované rozhodnutia, ktoré maximalizujú Vašu ziskovosť a výkonnosť. 

describe the image

Výhody Gazelle termálnej technológie

 • >98% presnosť, ucelené a spoľahlivé dáta návštevnosti
 • Získané dáta sú plne anonymné, čo zaručuje ochranu osobných údajov návštevníkov
 • WideTracker™ - pre široké vchody - možnosť prepojenia viacerých zariadení do jedného výstupu
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Stabilita pri rôznch teplotných a svetelných podmienkach
 • Jednoduchá inštalácia
 • Získavanie údajov takmer v reálnom čase, prepojiteľné na Váš intranet alebo ako externá webová aplikácia
 • Estetický dizajn

Gazelle DualView™ kombinuje termálnu detekciu so štandardným video-obrazom kamery čo Vám umožní nadiaľku hodnotiť, kontrolovať a diagnostikovať situácie.

Podporované softvérovým riešením, Vám takto poskytuje komplexnú sadu nástrojov pre nastavenie a konfiguráciu vzdialeného overovania a kontroly. Intuitívny dizajn umožňuje rýchle učenie sa a ľahko sa používa. Poskytuje rýchle riešenie problémov, zníženie prestojov a znižuje náklady na externú podporu.

Gazelle systém - kompexné riešenie na báze termálneho snímania

IRISYS termálne detektory

Video-analytické systémy

Žiadne problémy s ochranou osobných údajov, keďže detektor nesníma obraz

Nutnosť riešiť otázku ochrany osobných údajov návštevníkov

Pracuje na základe termálneho snímania pohybujúcich sa objektov a ignoruje vplyvy okolia

Senzitivita na svetelné podmienky, ktorá može spôsobiť nepresné výsledky počítania

Pracuje na základe termálneho snímania pohybujúcich sa objektov a ignoruje vplyvy okolia

Senzitivita na podmienky, ako napr. farba podlahy, ktoré môžu spôsobiť nepresné výsledky počítania

Ignoruje tiene a iné skreslenia obrazu

Tiene návštevníkov môžu spôsobiť nepresné výsledky počítania

Spotreba energie približne 1W

Spotreba energie približne 5W

Špina či prach na šošovkách neovplyvňujú výkon zariadenia. Nie je potrebné pravidelné čistenie

Špina a prach na šošovkách kamery môžu ovplyvniť vizuálne snímanie kamery a tým znížiť presnosť meraných výsledkov. Nutné pravidelné čistenie objektívu.

Doba bezporuchovosti približne >25 rokov

Doba bezporuchovosti približne <10 rokov

Vysoká presnosť počítania aj pri veľkom počte návštevníkov

Nižšia presnosť počítania pri veľkom počte návštevníkov

 

Okrem vyššie spomínaných základných výhod termálnych detektorov oproti kamerám ponúka Irisys svojím zákazníkom pri počítaní osôb ešte čosi navyše:


IRISYS termálne detektory

Video-analytické systémy

‘Master a Node’ konfigurácia poskytuje presné meranie aj pri širokých vchodoch vrámci jedného výstupu napočítaných dát

Väčšina kamerových výstupov je "stand alone" a neumožňuje sumarizovanie do jedného výstupu (pri širokom vchode je nutné manuálne spočítavať výstupy jednotlivých kamier)

Termálne detektory sú dostupné v prevedeniach ako IP, relátkové a CAN verzie, čo dáva možnosť prispôsobiť si kokrétne riešenie na dané podmienky

Väčšina kamerových systémov neumožňuje takúto flexibilitu

Rýchla a nenáročná inštalácia a konfigurácia

Väčšinou nutná zdĺhavejšia inštalácia a konfigurácia

Chránený enkryptovaný prenos dát.

Väčšina kamerových systémov neumožňuje takúto flexibilitu

People Counting