Objavte skutočné výhody obchodu

  • Znižuje dobu čakania zákazníkov v radoch, zvyšuje čas reálneho nakupovania ako aj objem nákupu
  • Zvyšuje spokojnosť zákazníkov - zlepšuje starostlivosť o zákazníka, buduje jeho lojalitu a zvyšuje frekvenciu nákupov
  • Zvyšovaním objemu predaja zvyšuje ziskovosť firmy
  • Optimalizuje náklady na zamestnancov a rozmiestnenie personálu v obchode
  • Automatizuje meranie prínosu riadenia obsluhy zákazníkov voči napĺňaniu cieľov v oblasti produktivity a služieb
  • Presná a spoľahlivá technológia bez rušivých vplyvov na okolie

Kontaktujte nás

Riadenie obsluhy zákazníkov

podľa motta "...vedľajší rad sa vždy hýbe rýchlejšie", zákazníci neradi čakajú. Rozsiahly výskum dokázal, že čakanie v radoch je pre zákazníkov tou najnepríjemnejšou časťou nakupovania. Naopak krátka čakacia doba, a tým rýchle vybavenie zákazníka, je kľúčovým bodom pre budovanie jeho lojality. Výskum zároveň dokázal, že takíto zákazníci sú tiež ochotnejší stráviť nakupovaním na predajni viac času, keďže neočakávajú žiadne zdržanie pri platení. 

Toto zistenie z maloobchodu sa dá aplikovať aj pre iné sektory, od bánk až po zábavné centrá. Vo všeobecnosti, znižovanie čakacej doby na zaplatenie a zvýšenie efektivity vybavenia zákazníkov predavačmi je pre firmu kľúčové.

Väčšina veľkých maloobchodných reťazcov, na čele so sieťami supermarketov, sa v súčasnosti zameriava na hľadanie riešení pre zlepšenie riadenia obsluhy zákazníkov (QM "queue management"). A s takýmto riešením vstúpil na trh Irisys. 

Medzi primárnych zákazníkov v oblasti maloobchodu patria v UK spoločnosti ako Tesco a Morrisons. Irisys takisto spolupracuje s niektorými ďalšími veľkými maloobchodnými sieťami na svete, ako je napr. Kroger v Severnej Amerike.  

Pri implementácii QM do praxe zohráva dôležitú úlohu finančná stránka ponúkaného riešenia. Skúsenosťou implementácie Irisys QM je, že každá nová investícia sa zákazníkovi vrátila behom pár mesiacov prostredníctvom zvýšeného záujmu zákazníkov.

Pozrite si názorné video, čo stojí za úspechom Queue Management:

Predvídavý Queue Management (QM) - Ako to funguje?

Čas, ktorý musia zákazníci stráviť čakaním v radoch, a ich vnímanie tohto času, je dôležitou súčasťou nakupovania, čo by si mal uvedomiť každý predajca.
 
Zlé riadenie procesu QM má za následok nielen neefektívne nasadenie zamestnancov, ale tiež to môže mať vplyv na potenciálny predaj - odradiť zákazníkov od plného využívania svojho nákupného času, alebo ešte horšie, opustenia predajne bez nakúpenia.Zlé riadenie procesu QM má za následok nielen neefektívne nasadenie zamestnancov, ale tiež to môže mať vplyv na potenciálny predaj - odradiť zákazníkov od plného využívania svojho nákupného času, alebo ešte horšie, opustenia predajne bez nakúpenia.
 
Zákazník si často vytvorí finálny dojem z obchodu práve na základe svojej skúsenosti s možnosťou rýchleho vybavenia pri platení.

Osvedčenie Irisys riešenia v najrušnejších supermarketoch

Irisys’ prináša riešenie QM v reálnom čase, ktoré je otestované vo viac ako 4 000 najrušnejších svetových supermarketoch - viď prípadové štúdie Tesco a Morrisons. Irisys QM riešenie pracuje na báze nerušivých infračervených detektorov umiestnených na vstupe do predajne a pri pokladniach, tak aby monintorovali počet návštevníkov predajne a zároveň situáciu pri pokladniach.

Z týchto údajov je systém schopný v reálnom čase analyzovať získané informácie a vypočítať priemernú dĺžku radov pri pokladniach, dobu čakania, prestoje pokladníkov ako aj celkový čas vybavenia zákazníka.

Systém tiež predpovedá optimálny počet otvorených pokladní v rozsahu najbližších 15 a 30 minút tak, aby sa zachovala požadovaná úroveň služieb.

Tieto dáta zároveň napomáhajú firmám riadiť a hodnotiť svoje stanovené indikátory výkonnosti (KPIs). Využívaný algoritmus výpočtov je založený na dlhoročných skúsenostiach a tisíckach vybavených zákazníkoch. To je aj tajomstvom riešenia Irisys, ktoré umožňuje identifikovať všetky aspekty presného merania a predvídania QM.

Queue management v reálnom čase

queue management

Dáta môžu byť zobrazené na monitoroch ako aj na príručných termináloch, čo dáva manažérom včasné informácie pre otvorenie ďalších pokladní v prípade, že systém vyhodnotí očakávaný nápor platiacich zákazníkov, čo zabezpečí splnenie výkonnostných indikátorov, optimálne rozmiestnenie predavačov v prejani a najmä spokojnosť zákazníkov.

queue managementHistorické dáta o čakacích dobách a systémom navrhované optimálne rozmiestnenie čakacích radov môže byť taktiež implementované do budúceho plánovania pracovných smien zamestnancov, pre ich optimálne využitie.

Ak zákazník vstúpi do obchodu a vidí krátke čakacie rady na platenie je povzbudený stráviť viac svojho času samotným nakupovaním. To môže viesť k väčšiemu objemu nákupu a zvýšeniu lojality zákazníka voči obchodu.

Čakacia doba môže byť taktiež zobrazovaná zákazníkom na monitoroch v predajni či vonku. To môže mať pozitívny efekt najmä v najrušnejších hodinách, napr. počas obedových prestávok. Táto informácia umožní zákazníkom vopred sa rozmyslieť či sú ochotní čakať daný čas a pripraviť sa na aktuálnu situáciu. Pre firmu je to zároveň forma reklamy.

Queue Management
People Counting

The impact and benefits of Queue Management

Download case studies