Kontaktujte nás

Irisys Head Quarters

O Irisys

Spoločnosť Infrared Integrated Systems Ltd - "Irisys", je svetovým lídrom na trhu termovízie, technológií na počítanie osôb a riadenia obsluhy zákazníkov v reálnom čase.  Irisys technológiu infračerveného poľa využíva mnoho popredných svetových obchodných reťazcov, bánk, dopravných uzlov a rekreačných zariadení s cieľom zlepšiť služby zákazníkom, prevádzkovú efektivitu a ziskovosť.

Irisys exportuje zhruba 80 % svojich výrobkov. V roku 2011 bola spoločnosť v UK ocenená najvyšším oficiálnym ocenením pre britské podniky, cenou The Queen’s Award for Enterprise. Irisys túto cenu získal v kategórii "medzinárodný obchod" za jeho výnimočný prínos pre export.

Podľa časopisu The Sunday Times sa Irisys zaraďuje k najrýchlejšie rastúcm tech-spoločnostiam. Ročne investuje 2-ciferné percento svojich tržieb do výskumu a vývoja a je držiteľom vyše 70 patentov.

Spoločnosť bola založená v roku 1996 vo Veľkej Británii (UK), v súčasnosti má svoje pobočky v USA a Nemecku a sieť partnerov po celom svete.

Ocenenia

Irisys získal mnoho ocenení, a to tak za kvalitu svojich produktov ako aj samotnej spoločnosti.

V roku 2011, získala spoločnosť najvyššie oficiálne ocenenie pre britské podniky, cenu The Queen’s Award for Enterprise. Irisys túto cenu získal v kategórii "medzinárodný obchod" za jeho výnimočný prínos v exporte.

Text ocenenia:

Infrared Integrated Systems Ltd (Irisys) navrhuje a vyrába termálne detektory a systémy používané na počítanie osôb, riadenie obsluhy zákazníkov, termovíziu, v oblasti bezpečnosti a zdravotníctva. Svoju činnossť začala spoločnosť v roku 1996 a túto cenu získava za zvýšenie svojich zahraničných obchodov o 142 % na takmer 12 mil. GBP ročne za tri roky a zvýšenie svojho celkového exportu zo 48 % na 83 %. Tento výnimočný úspech dosiahla spoločnosť exportom do viac ako 40 krajín sveta, s využitím viac než 100 zahraničných partnerov, svojim komplexným prístupom k marketingu a vyhľadávaním nových príležitostí v Severnej a Južnej Amerike, Číne a Japonsku. Spoločnosť ročne investuje 2-ciferné percento svojich tržieb do výskumu a vývoja a je držiteľom vyše 70 patentov.

V roku 2003 získala spoločnosť ocenenie v rámci "European Electronics Industry Awards", svyhlasované časopisom "Electronics Weekly", v kategóriách "Produkt roka" za svoj nízko-nákladový ručný termálny snímač a takisto v kategórii "Výskum a vývoj" za svoju prácu v oblasti.

V roku 2006 dostala maloobchodná sieť Tesco prestížne ocenenie v oblasti spokojnosti zákazníkov za svoju kampaň "One-in-Front" v oblasti Riadenia obsluhy zákazníkov, kde sa jej, vďaka využitiu technológie Irisys, podarilo znížiť čakacie doby v radoch na minimum. To bolo podľa vyjadrenia Sir Terry Leahy, CEO spoločnosti Tesco, kľúčovým faktorom rastu ziskovosti spoločnosti.


Vízia spoločnosti

Byť celosvetovo známy ako
rastúca spoločnosť a inovatívny výrobca produktov a systémov na báze infračerveného žiarenia

Našim poslaním je prinášať naším zákazníkom merateľný prínos v oblasti obchodu - presným počítaním osôb a poskytovať inžinierom, inšpektorom a službám tiesňového volania termovízne zariadenia pre ich potreby

Poslanie

BYŤ NAJLEPŠÍ - svetová triedavo všetkom čo robíme

BYŤ ODLIŠNÝ -  prinášať inovácie v technológiách

ÚSMEV - prinášať zmenu do ľudských’s životov

PARTNER - vyhrať

Queens Award for enterprise
Queen's Award for Innovation 2012